Bos- en parkonderhoud

Advies, onderhoud aan houtwallen, erfsingels, bos-en bosranden houtoogst , omvormen bosvakken en aanplant voor zowel bos- en landeigenaren als gemeenten en provincies.