Boomrooierij

Verwijderen houtopstanden inclusief stobben en wortelresten met als einddoel zwart maken, zodat de grond geschikt is voor inzaai, aanplant of andere bestemmingen voor zowel bos-en landeigenaren als gemeenten en provincies.